david elias ··· Gaig amb l'Angular ···
gaig amb l'angular · david elias
 
Nikon F100 Nikor AFS 24-85 f-3,5/4,5 1/60 F/16 Velvia 50 forçada a 100
··· ···  
  ··· ···