VisioNatural.com
   
agulles d'amitges des de l'estany gran · david elias
 
Nikon F100 Nikor AFS 24-85 f-3,5/4,5 1/60 F/16 Velvia 50
··· ···  
  ··· ···